Lượt xem: 154492 | online: 1

Thông Báo Tuyển Sinh Cho Năm Học Mới

Nhà trường trân trọng thông báo tuyển sinh cho năm học sắp tới (2020-2021). Chúng tôi cung cấp nhiều chương trình và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu giáo dục cho học sinh từ 18 tháng tuổi đến lớp 5

Continue Reading

Christmas 2019

Buổi Hòa Nhạc Giáng Sinh 2019   Ngày 13/12/2019, Lễ Hội Giáng Sinh đã được tổ chức tại trường quốc tế FOSCO. Và chủ đề của giáng sinh năm nay là “ Giáng Sinh Pha Lê”.  Sự kiện bắt đầu với

Continue Reading

Lễ Halloween 2019

Lễ Halloween 2019 Vào ngày 31 tháng 10 năm 2019, trường quốc tế FOSCO đã tổ chức lễ hội Halloween hàng năm cho các học sinh. Sự kiện bắt đầu bằng lễ diễu hành cho học sinh trình diễn những trang

Continue Reading

Ngày Hội Quốc Tế 2019

Ngày Hội Quốc Tế 2019 Thứ Sáu, ngày 11/10/2019 vừa qua, Trường Quốc tế FOSCO đã tổ chức thành công “Ngày hội Quốc tế”. Tất cả các giáo viên và học sinh đều tham gia với những trang phục truyền

Continue Reading

Powered By: 123Website