Lượt xem: 93253 | online: 1

Tết Trung Thu Năm 2019

  Tết Trung Thu năm 2019 Ngày 13 tháng 9 năm 2019, Trường Quốc Tế FOSCO đã tổ chức Tết Trung Thu thường niên tại trường. Các em học sinh và toàn thể giáo viên, nhân viên nhà trường đã mặc áo

Continue Reading

Powered By: 123Website