Thầy Nick Avila

Hiệu Phó Học Tập

♦ Thạc sỹ Phúc lợi Xã Hôi về hệ thống trường học, Đại học California, Berkeley, năm 2013

♦ Cử nhân ngành Tâm lý học, Đại học Bang San Diego, năm 2010 – Chứng chỉ Học viện Lãnh đạo, Đại học Dominican thuộc California, năm 2015

♦ Chứng chỉ sư phạm Tiếng Anh TEFL


Thầy Nick đến từ nước Mỹ. Thầy đã theo học Thạc sỹ Phúc lợi Xã Hôi về hệ thống trường học của Đại học California, Berkeley và hoàn tất bằng Cử nhân Tâm lý học của Đại học Bang San Diego.

Thầy Nick được đào tạo về Phân tích Hành vi Ứng dụng và làm việc với các em nhỏ để giúp các em phát huy tiềm năng tốt nhất trong lớp học trong nhiều năm. Ngoài ra, thầy vận dụng vốn kiến thức dồi dào và kinh nghiệm của mình trong việc phát triển và thực hiện các chính sách và chương trình giáo dục với dữ liệu đã phân tích. Về kinh nghiệm quản lý, thầy từng làm việc tại các tổ chức phi lợi nhuận với vị trí Ban Lãnh Đạo và Ban Tư vấn cho các ủy ban, nhờ đó mà thầy được trao cơ hội tham gia vào Học viện Lãnh đạo tại trường Đại học Dominican, California – công việc trước đây của thầy. Thầy đã từng làm việc trong rất nhiều trường học với các cấp khác nhau và có kinh nghiệm làm việc về chương trình học thể chất cho học sinh.

Trong thời gian rãnh rỗi, thầy Nick thích đi du lịch, đọc sách, leo núi và tập gym.