Thầy Frederick Kennedy

GIÁO VIÊN CHÍNH LỚP 4 

♦ Cử Nhân Ngôn ngữ và Văn chương Anh, Đại học Sheffield Hallam, Anh Quốc

♦ Chứng Chỉ Cambridge CELTA dạy Tiếng Anh

♦ Nhiều năm kinh nghiệm Giảng dạy ở Việt Nam và Anh Quốc

♦ 2 năm kinh nghiệm trong Quản lý Giáo dục


Thầy Fred đến từ Sheffield, Anh Quốc. Thầy đã giảng dạy Học sinh khối Tiểu Học hơn 1 năm nay.

Trước đó Thầy từng đi dạy ở trường cũng như dạy kèm bên Anh Quốc. Bên cạnh kinh nghiệm giảng dạy, Thầy cũng có kinh nghiệm làm việc trong cơ quan nhà nước và công ty. Sở thích của Thầy là âm nhạc, Thầy chơi ghi-ta và viết nhạc khi có thời gian rảnh rỗi.