Anh Phạm Đình Bang

Bảo Vệ

ĐT: (84-28) 3930 5930 – 3930 0115 | Ext: 103

Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu (7:00 – 16:00)