Văn phòng tuyển sinh
Buổi học

Nửa ngày (8:00 - 11:30)
Cả ngày (8:00 - 15:15)

Địa chỉ Trường

40 Ba Huyen Thanh Quan,
P. 6, Quận 3, TP. HCM

Thời gian làm việc

Thứ Hai - Thứ Sáu
(8:00 - 17:00)

Email & Điện thoại

Email: foscoschool@fosco.vn
Đt: (84-28) 3930 5930
Fax: (84-28) 3930 2019