Các lớp học của chúng tôi

Truyền cảm hứng học tập - Nâng cao chất lượng cộng đồng

Giáo viên

Giáo dục lấy học sinh làm trung tâm thúc đẩy học tập suốt đời

Gặp gỡ các giáo viên chúng tôi


Đăng ký cho bé học, thông tin để liên hệ

Buổi học

Nửa ngày (8:00 - 11:30)
Cả ngày (8:00 - 15:15)

Địa chỉ Trường

40 Ba Huyen Thanh Quan,
P. 6, Q. 3, TP. HCM, VN

Thời gian làm việc

Thứ Hai - Thứ Sáu
(8:00 - 17:00)

Email & Điện thoại

Email: foscoschool@fosco.vn
ĐT: (84-28) 3930 5930