Trong phần này, quý phụ huynh sẽ tìm thấy những thông tin chi tiết về học phí, các điều khoản và điều kiện cần biết. Đồng thời, quý vị cũng có thể xem trước lịch học, các sự kiện hay ngày nghỉ của trường. Điều cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là qua các đường dẫn phía bên tay phải (hoặc trái), quý vị có thể xem và tải xuống các mẫu đăng ký cần thiết cho việc nhập học của bé vào Trường Quốc tế FOSCO. Nếu quý phụ huynh cần thêm thông tin, xin vui lòng liên lạc trực tiếp với nhà trường.

HỌC PHÍ TRƯỜNG QUỐC TẾ FOSCO NĂM 2020 – 2021

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

 • Giảm 15% học phí và phí đăng ký cho bé thứ hai trở đi trong cùng một gia đình, cùng theo học tại trường (phần giảm được áp dụng cho bé nhỏ hơn)
 • Giảm 15% phí ESL cho một bé trong gia đình có hai bé cùng ghi danh học khóa học này.
 • Giảm 25% phí xe bus cho gia đình có hai bé và 40% cho gia đình có ba bé cùng sử dụng dịch vụ này. Bé thứ nhất vẫn áp dụng nguyên giá.
 • Miễn phí đăng ký cho học sinh mới ghi danh vào học lớp 5.
 • Giảm 10% học phí và phí đăng ký cho khách thuê văn phòng của FOSCO.
 • Giảm học phí cho những trường hợp học lâu năm ở trường:
  • Giảm 4%: học sinh học liên tục từ 6 năm
  • Giảm 5%: học sinh học liên tục từ 7 năm
  • Giảm 6%: học sinh học liên tục từ 8 năm trở lên
 • Đối với những trường hợp đăng ký mới, áp dụng mức phí đăng ký cũ cho những HS đăng ký trước ngày 10/08/2020.
 • Giảm 3% cho những học sinh đóng học phí trước ngày 03/07/2020. (Áp dụng cho đóng cả năm và theo đợt).
 • Giảm 7% cho những học sinh đóng học phí cả năm trước ngày 31/07/2020.

Quy chế hoàn phí và phí phạt

 • Trước khi năm học bắt đầu: nếu phụ huynh báo trước 20 ngày, học phí sẽ được hoàn 95%.
 • Sau năm học bắt đầu: việc hoàn trả học phí chỉ áp dụng đối với các trường hợp đóng cả năm học. Mức hoàn trả như sau:
  • Báo nghỉ trước 30 ngày, học phí sẽ được hoàn 50%.
  • Báo sau 30 ngày: không xét hoàn phí với bất kỳ lý do nào.
 • Đối với trường hợp nhà trường thông báo nghỉ vì lý do đột xuất, học phí sẽ được cấn trừ hoặc hoàn lại cho phụ huynh tương ứng với số buổi/ngày nghỉ. Trường hợp nghỉ do phía gia đình, nhà trường không giải quyết hoàn lại học phí.
 • Trường hợp thiên tai, dịch bệnh:
  • Đối với những lớp có tổ chức học trực tuyến, học sinh không tham gia sẽ được hoàn 90% học phí và phải tham gia kế hoạch học bù của trường. Học sinh có tham gia học trực tuyến sẽ được hoàn 35% đối với lớp Tiểu học, 50% đối với lớp lá.
  • Đối với những lớp không tổ chức được việc học trực tuyến nhà trường sẽ hoàn 90% học phí.
 • Đối với câu lạc bộ ngoài giờ, học phí ESL…: Khi học sinh nghỉ vì lý do cá nhân, thì sẽ không được hoàn trả lại học phí. Ngược lại, nếu do phía nhà trường thông báo nghỉ, thì sẽ được trả lại đủ học phí của số ngày đã nghỉ.
 • Đối với tiền ăn : Khi học sinh nghỉ trên 3 ngày, có đơn xin nghỉ phép, thì sẽ được hoàn lại tiền ăn tương ứng với số ngày đã nghỉ. Nếu nghỉ không có đơn xin phép, sẽ không được hoàn lại.
 • Tất cả các khoản phí cần được đóng đúng theo kỳ hạn. Sự chậm trễ trong việc đóng học phí có thể dẫn đến các mức phạt theo quy định hoặc/và ngừng cung cấp các dịch vụ đối với học sinh.
 • Trong trường hợp không đóng đủ theo kỳ hạn, nhà trường hỗ trợ quý phụ huynh trong 05 ngày đầu tiên, sau 05 ngày này các mức phạt được áp dụng như sau:
  • Trễ từ 6 – 10 ngày: đóng thêm 2% trên tổng mức phí trễ hạn.
  • Trễ từ 11 – 15 ngày: đóng thêm 5% trên tổng mức phí trễ hạn.
  • Trễ hơn 15 ngày: mỗi ngày sau đó đóng thêm 1%.
 • Việc ngưng cung cấp dịch vụ được thực hiện tại thời điểm 22 ngày sau kỳ hạn.
 • Quyết định hồi phục trạng thái cung cấp dịch vụ phải được thông qua bởi nhà trường cùng các điều kiện giải quyết khoản nợ.


Xem thêm:

⇒ Lịch niên học

⇒ Điều khoản & Điều kiện

⇒ Xếp lớp học sinh

⇒ Liên hệ