Anh Nguyễn Quốc Trung

Anh Nguyễn Quốc Trung

Tổ Trưởng Hành Chính

Cô Trịnh Thị Thanh Hương

Cô Trịnh Thị Thanh Hương

Trợ lý hành chính

Cô Nguyễn Ngọc Thanh

Cô Nguyễn Ngọc Thanh

Kế toán viên

Cô Đặng Thị Phương Dung

Cô Đặng Thị Phương Dung

Sự Kiện & Mua Sắm

Cô Nguyễn Thị Huyền

Cô Nguyễn Thị Huyền

Y tá học đường

Anh Lưu Xuân Hà

Anh Lưu Xuân Hà

Nhân viên an ninh

Anh Nguyễn Duy Hưng

Anh Nguyễn Duy Hưng

Nhân Viên Tin Học

Anh Lê Quốc Anh

Anh Lê Quốc Anh

Bộ phận bếp

Cô Nguyễn Thị Son

Cô Nguyễn Thị Son

Bộ phận bếp

Đăng ký cho bé học, thông tin để liên hệ

Buổi học

Nửa ngày (8:00 - 11:30)
Cả ngày (8:00 - 15:15)

Địa chỉ Trường

40 Ba Huyen Thanh Quan,
P. 6, Quận 3, TP. HCM

Thời gian làm việc

Thứ Hai - Thứ Sáu
(8:00 - 17:00)

Email & Điện thoại

Email: foscoschool@fosco.vn
Tel: (84-28) 3930 5930