Cô Phan Nữ Ngọc Quyên

Cô Phan Nữ Ngọc Quyên

Giáo Viên Trợ Giảng

Cô Trương Thị Hồng Thảo

Cô Trương Thị Hồng Thảo

Giáo viên trợ giảng

Cô Trương Tiểu Linh

Cô Trương Tiểu Linh

Giáo viên trợ giảng

Cô Nguyễn Phi Yến

Cô Nguyễn Phi Yến

Giáo viên trợ giảng

Cô Nguyễn Châu Ngọc Trâm

Cô Nguyễn Châu Ngọc Trâm

Giáo Viên Trợ Giảng

Cô Đoàn Mỹ Linh

Cô Đoàn Mỹ Linh

Giáo viên trợ giảng

Cô Phùng Thị Phước Hánh

Cô Phùng Thị Phước Hánh

Giáo viên trợ giảng

Cô Nguyễn Trần Thụy Vi

Cô Nguyễn Trần Thụy Vi

Giáo viên trợ giảng

Cô Đinh Lê Mỹ Ý

Cô Đinh Lê Mỹ Ý

Giáo viên trợ giảng

Cô Đỗ Thị Thùy Linh

Cô Đỗ Thị Thùy Linh

Giáo Viên Trợ Giảng

Cô Nguyễn Thái Như

Cô Nguyễn Thái Như

Giáo Viên Trợ Giảng

Cô Nguyễn Thảo Uyên

Cô Nguyễn Thảo Uyên

Giáo Viên Trợ Giảng

Cô Nguyễn Thị Thoa

Cô Nguyễn Thị Thoa

Giáo Viên Trợ Giảng

Cô Phan Thị Hoàng Nhung

Cô Phan Thị Hoàng Nhung

Giáo viên Tiếng Việt

Đăng ký cho bé học, thông tin để liên hệ.

Buổi học

Nửa ngày (8:00 – 11:30)
Cả ngày (8:00 – 15:15)

Địa chỉ Trường

40 Ba Huyen Thanh Quan,
P. 6, Quận 3, TP. HCMC

Thời gian làm việc

Thứ Hai - Thứ Sáu
(8:00 – 17:00)

Email & Điện thoại

Email: foscoschool@fosco.vn
Tel: (84-28) 3930 5930