Cô Olive Jeanne Faba-Cagampan

Cô Olive Jeanne Faba-Cagampan

Giáo viên chính

Cô Merlita Susan C. Isip

Cô Merlita Susan C. Isip

Giáo viên chính

Cô Charity Hope L. Castro

Cô Charity Hope L. Castro

Giáo Viên Chính

Cô Diana Villavicencio

Cô Diana Villavicencio

Giáo Viên Chính

Cô Vanessa Ybanez

Cô Vanessa Ybanez

Giáo Viên Chính

Thầy Adam Squibb

Thầy Adam Squibb

Giáo Viên Chính

Thầy William Boullin

Thầy William Boullin

Giáo Viên Chính

Thầy Noel Collins

Thầy Noel Collins

Giáo Viên Chính

Thầy Frederick Kennedy

Thầy Frederick Kennedy

Giáo viên chính

Thầy James Uvally

Thầy James Uvally

Giáo Viên Thể Dục & ESL

Cô Fiona Maluhia Muller

Cô Fiona Maluhia Muller

Giáo viên chính

Đăng ký cho bé học, thông tin để liên hệ.

Buổi học

Nửa ngày (8:00 - 11:30)
Cả ngày (8:00 - 15:15)

Địa chỉ Trường

40 Ba Huyen Thanh Quan,
P. 6, Quận 3, TP. HCM

Thời gian làm việc

Thứ Hai - Thứ Sáu
(8:00 - 17:00)

Email & Điện thoại

Email: foscoschool@fosco.vn
Tel: (84-28) 3930 5930