Cô Merlita Susan C. Isip

Cô Merlita Susan C. Isip

Giáo viên chính

Cô Olive Jeanne Faba-Cagampan

Cô Olive Jeanne Faba-Cagampan

Giáo viên chính

Cô Charity Hope L. Castro

Cô Charity Hope L. Castro

Giáo Viên Chính

Cô Bethany Taylor

Cô Bethany Taylor

Giáo Viên Chính

Thầy Adam Squibb

Thầy Adam Squibb

Giáo Viên Chính

Thầy William Boullin

Thầy William Boullin

Giáo Viên Chính

Thầy Frederick Kennedy

Thầy Frederick Kennedy

Giáo viên chính

Thầy Noel Collins

Thầy Noel Collins

Thầy Thể Dục

Đăng ký cho bé học, thông tin để liên hệ.

Buổi học

Nửa ngày (8:00 - 11:30)
Cả ngày (8:00 - 15:15)

Địa chỉ Trường

40 Ba Huyen Thanh Quan,
P. 6, Quận 3, TP. HCM

Thời gian làm việc

Thứ Hai - Thứ Sáu
(8:00 - 17:00)

Email & Điện thoại

Email: foscoschool@fosco.vn
Tel: (84-28) 3930 5930