NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG

Tôn trọng và không can thiệp vào các chủ trương, kế hoạch hoạt động, phương pháp đào tạo, xếp lớp và điều động nhân sự của nhà trường. Giúp học sinh thực hiện tốt các nguyên tắc, quy định, nội quy và yêu cầu chuyên môn của giáo viên và nhà trường. Phối hợp với nhà trường trong việc chăm sóc và nuôi dạy trẻ một cách tốt nhất.

Học sinh Tiểu học phải đảm bảo đủ số ngày tham gia trên lớp; số ngày nghỉ trong một năm học không được quá 45 ngày, nếu nghỉ quá 45 ngày sẽ không đủ điều kiện nhận báo cáo kết quả học tập (Report)/ bằng tốt nghiệp cuối năm.

Quý phụ huynh cần cung cấp tất cả những thông tin xác thực về sức khoẻ của học sinh và thông báo đến nhà trường bất kỳ sự thay đổi nào về tình hình sức khoẻ của học sinh. Nhà trường không chịu trách nhiệm đối với học sinh có vấn đề sức khoẻ nhưng phụ huynh không thông báo. Trong những trường hợp khẩn cấp về y tế, trường thông báo cho phụ huynh để phối hợp giải quyết. Nếu không liên hệ được với phụ huynh, nhà trường sẽ cố gắng bằng mọi biện pháp tốt nhất có thể để giải quyết kịp thời.

Trẻ đang ốm hoặc có bệnh truyền nhiễm, buộc phải nghỉ dưỡng ở nhà. Đối với các trường hợp nghỉ ốm dài ngày hoặc bệnh truyền nhiễm, yêu cầu học sinh phải có giấy bác sĩ xác nhận học sinh có thể đi học lại, thì mới được quay trở lại lớp. Nhà trường có thể yêu cầu tương tự đối với anh chị em trong cùng gia đình đang theo học tại trường.  Phụ huynh có trách nhiệm phải thông báo cho văn phòng hoặc giáo viên nếu học sinh nghỉ học vì bất kì lý do nào.

Khi đến đón trẻ, phụ huynh/ người bảo hộ phải xuất trình thẻ đón bé do nhà trường phát hành. Trong trường hợp phụ huynh uỷ quyền cho người khác đến rước trẻ, cần cung cấp cho nhà trường về thông tin nhận diện, họ tên, hình ảnh, giấy tờ tuỳ thân của người được uỷ quyền. Nhà trường chỉ trả trẻ khi xác thực đúng thông tin của người được uỷ quyền đến đón.

Nhà trường không chịu trách nhiệm về các rủi ro xảy ra cho học sinh sau khi được phụ huynh đón.

Vì lý do đảm bảo an toàn thực phẩm, Quý phụ huynh không cho học sinh mang theo thức ăn từ nhà. Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thực phẩm không do nhà trường cung cấp.

Khi học sinh gây hư hỏng, thiệt hại tài sản của trường, phụ huynh cần thay thế hoặc đền bù bằng tài sản giá trị tương đương. Nhà trường không chịu trách nhiệm về bất cứ sự mất mát hoặc hư hỏng nào về đồ dùng cá nhân của học sinh.

Nhà trường được phép sử dụng hình ảnh của học sinh cho mục đích đào tạo và phát triển của nhà trường mà không phải trả phí.

● Nhà trường có quyền từ chối tiếp nhận hoặc dừng cung cấp các dịch vụ cho học sinh nếu phụ huynh có một trong những biểu hiện sau: có thái độ/ phát ngôn/ hành động thiếu chuẩn mực; lan truyền thông tin sai lệch, không được kiểm chứng; gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đang theo học tại trường.

Nhà trường rất trân trọng và sẽ phúc đáp Phụ huynh có ý kiến đóng góp chân thành trên tinh thần xây dựng cho các hoạt động của trường.


Trường hợp hoàn Học phí và phí phạt

● Trước khi năm học bắt đầu: nếu phụ huynh báo trước 20 ngày, học phí sẽ được hoàn lại 95%.

● Sau năm học bắt đầu: việc hoàn trả học phí chỉ áp dụng đối với các trường hợp đóng cả năm học. Mức hoàn trả như sau:

             › Báo nghỉ trước 30 ngày, học phí sẽ được hoàn 50%.

             › Báo sau 30 ngày: không xét hoàn phí với bất kỳ lý do nào.

Đối với trường hợp nhà trường thông báo nghỉ vì lý do đột xuất, học phí sẽ được cấn trừ hoặc hoàn lại cho phụ huynh tương ứng với số buổi/ngày nghỉ. Trường hợp nghỉ do phía gia đình, nhà trường không giải quyết hoàn lại học phí.

Trường hợp thiên tai, dịch bệnh:

            › Đối với những lớp có tổ chức học trực tuyến, học sinh không tham gia sẽ được hoàn học phí 90% và phải tham gia kế hoạch học bù của trường. Học sinh có tham gia học trực tuyến, sẽ được hoàn 35% đối với lớp Tiểu học, 50% đối với lớp lá.

            › Đối với những lớp không tổ chức được việc học trực tuyến nhà trường sẽ hoàn 90% học phí.

Đối với câu lạc bộ ngoài giờ, học phí ESL…: Khi học sinh nghỉ vì lý do cá nhân, thì sẽ không được hoàn trả lại học phí. Ngược lại, nếu do phía nhà trường thông báo nghỉ, thì sẽ được trả lại đủ học phí của số ngày đã nghỉ.

Đối với tiền ăn : Khi học sinh nghỉ trên 3 ngày, có đơn xin nghỉ phép, thì sẽ được hoàn lại tiền ăn tương ứng với số ngày đã nghỉ. Nếu nghỉ không có đơn xin phép, sẽ không được hoàn lại.

Tất cả những khoản phí về tài liệu học (sách, tài khoản trực tuyến, phần mềm) là phí không hoàn lại.

Tất cả các khoản phí cần được đóng đúng theo kỳ hạn. Sự chậm trễ trong việc đóng học phí có thể dẫn đến các mức phạt theo quy định hoặc/và ngừng cung cấp các dịch vụ đối với học sinh. Trong trường hợp không đóng đủ theo kỳ hạn, nhà trường hỗ trợ quý phụ huynh trong 05 ngày đầu tiên, sau 05 ngày này các mức phạt được áp dụng như sau:

          › Trễ từ 6 – 10 ngày: đóng thêm 2% trên tổng mức phí trễ hạn.

          › Trễ từ 11 – 15 ngày: đóng thêm 5% trên tổng mức phí trễ hạn.

          › Trễ hơn 15 ngày: mỗi ngày sau đó đóng thêm 1%.

Việc ngưng cung cấp dịch vụ được thực hiện tại thời điểm 22 ngày sau kỳ hạn.

Quyết định hồi phục trạng thái cung cấp dịch vụ phải được thông qua bởi nhà trường cùng các điều kiện giải quyết các nghĩa vụ học phí.
————————————————————————————————————————————-


Xem thêm:

⇒ Lịch niên học

⇒ Học phí

⇒ Xếp lớp học sinh

⇒ Liên hệ