Nhà Tiên Phong

Giáo viên chủ nhiệm: Mr. Olive

Giáo viên trợ giảng: Ms. Linh

Độ tuổi : 5 tuổi (sinh năm 2014)

Sỉ số: 13

Xem thêm: KINDER-A Activities Pictures