Nhà Tiên Phong

Giáo viên chủ nhiệm: Mr. June

Giáo viên trợ giảng: Ms. Phuong

Độ tuổi : 5 tuổi (sinh năm 2013)

Sỉ số: 22

Xem thêm: PREP-J Activities Pictures