Chú Ong Bận Rộn

Giáo viên chủ nhiệm: Ms. Fiona

Giáo viên trợ giảng: Ms. Thoa

Độ tuổi : 5 tuổi (sinh năm 2014)

Sỉ số: 13

Xem thêm: KINDER-B Activities Pictures