Chương trình du học Hè bao gồm
♦ 2 tuần học văn hóa tại Mỹ
♦ Có hướng dẫn viên bản xứ và đoàn Trường FOSCO
♦ Độ tuổi từ 8 đến 17 tuổi
♦ Có chương trình kèm theo cho Phụ huynh
♦ Được ở tại Trường Cao đẳng của Mỹ