Lượt xem: 154736 | online: 3

Thông Báo Tuyển Sinh Cho Năm Học Mới

Nhà trường trân trọng thông báo tuyển sinh cho năm học sắp tới (2020-2021). Chúng tôi cung cấp nhiều chương trình và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu giáo dục cho học sinh từ 18 tháng tuổi đến lớp 5

Continue Reading

Ngày Hội Quốc Tế 2019

Ngày Hội Quốc Tế 2019 Thứ Sáu, ngày 11/10/2019 vừa qua, Trường Quốc tế FOSCO đã tổ chức thành công “Ngày hội Quốc tế”. Tất cả các giáo viên và học sinh đều tham gia với những trang phục truyền

Continue Reading

Powered By: 123Website