Về lựa chọn sách giáo khoa môn Tiếng Việt cho lớp 1 – Năm học 2020 – 2021

Trường Tiểu Học Quốc Tế FOSCO thống nhất lựa chọn sách Tiếng Việt (Tập 1, 2) môn Tiếng Việt lớp 1 của bộ sách “Chân Trời Sáng Tạo” sẽ là sách được giảng dạy bộ môn Việt Nam học chính thức trong nhà trường. Năm học 2020 – 2021 của tác giả ông Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên) và bà Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên).